קבוצת פצועי צבא ביקרה ביריד דמשק הבינ”ל ביומו השמיני