הצבא המשיך לטהר את עומק המדבר המזרחי של חומס מטומאת דאעש