אמצעי לחימה, תחמושת מערכות קשר שהשאירו טרוריסטי דאשע מאחוריהם בפרבר דיר אל-זור