לראשונה .. צעירים סורים מציגים המצאותיהם במסגרת פעיליות יריד דמשק הבינ”ל