שירים עממים ורקודי פולקלור צ’רקסי ביריד דמשק הבינלאומי