דו”ח משפטי .. הכיבוש הישראלי הוצה בכוונה תחילה לרצוח את הצוותים הרפואיים

אל-קודס הכבושה – סאנא

דו”ח משפטי פלסטיני הבהיר כי כוחות הכיבוש הישראלי עודנם ממשיכים את הפרותיהם הסדירות נגד הפלסטינים כולל בכך צוותי הרפואה למרות שצוותים אלה כבר לבשו קודם את האפוד הנושא מה שמבהיר את טבע עבודתם.

הדו”ח שהוציא מרכז אל-מיזאן המעוניין בזכויות האדם, קבע כי כוחות הכיבוש שמו על הכוונת שלהם את צוותי הרפואה הפלסטיניים, ודבר זה הפך לצביון הראשי של התנהגותם המיועדת לחסל כל פלסטיני בהתעלם מטבע עבודתו.

הדו”ח קרא לחברה הבינ”ל שתנקוט בכל הצעדים הדרושים תכף ומייד כדי לבלום את ההפרות הישראליות נגד צוותי הרפואה הפלסטיניים, ובה בעת דרש את התמיכה בצוותים אלה כדי שהסקטור הרפואי ברצועת עזה יעלה בידו לבצע את משימתו האנושית כדין וכדת.