מועצת הבריאות העולמית קראה לספק לתושבי הגולן סיוע טכני

ג’נבה – סאנא

מועצת הבריאות העולמית במושבה ה- 71  המתקיים בג’נבה בהשתתפותה של סוריה אימצה ברוב קולות סעיפי הצעת החלטה על מצב הבריאות בשטחים הפלסטיניים ובגולן הסורי הכבושים.

הצעת ההחלטה קוראת לספק לתושבי הגולן הכבוש סיוע טכני בתחום הבריאות, וגם להגיש את הסיוע הדרוש שיענה על דרישות הבריאות של הפלסטינים ובכללם האסירים.

בדברים שאמר במהלך הישיבה שהוקדשה לדיון על מצב הבריאות של תושבי הגולן אמר יו”ר המשלחת הסורית שר הבריאות ד”ר ניזאר יאזג’י :” למרות דרישותיה החוזרות ונשנות של סוריה בכל מושב שכנסה מועצת הבריאות העולמית בדבר לסיים סבלם של תושבי הגולן הכבוש, ולהעניק להם את הזכויות הפשוטות ביותר בתחום הרפואה והטיפול, ולמרות אימוץ המועצה לסעיפי הצעת החלטה דומה במושבים שעברו, שלטונות הכיבוש הישראלי מתעלמים מהצעות אלה.

שר הבריאות קרא לחייב שלטונות הכיבוש שיבטיחו את השרותים הבריאותיים לתושבי הגולן במקום השרותים שהם מגישים לטרוריסטים השכירים העוברים על החוק.