מבזקים

מעלות החום לירידה וסכוי חלש לירידת טפטופי גשם מפוזרים

דמשק – סאנא

מעלות החום נוטות לירידה כלה וישארו יותר מהממוצע בכ 4-2 מעלות עם השפעת הארץ מהמשך מערכת אוויר שטחית שתהיה מלווה בזרמי רוח צפון מערביים בשכבות העליונות .

מנהל החזאות ציפה במהדורתו הבוקר שמזג האוויר יהיה בין צח לבין מעונן חלקית באופן כללי עם סכוי לירידת טפטופי גשם מפוזרים מעל לגבעות הצפוניות והמערביות ומעל לאזור אלג’זירה, ואילו באזורים המזרחיים ובאלבדיה יהיה שרבי, והרוחות יהיו בין מערביות לבין צפון מערביות עם מהירות מתונה והים יהיה עם גלים בנונים עד קלים .