קרוב ל-500 גרמנים הצטרפו לארגוני הטרור בסוריה ובעיראק

ברלין – סאנא

דו”ח שהוכן בגרמניה על ידי גורם תקשורתי העלה כי קרוב ל-500 גרמנים הצטרפו לארגוני הטרור בסוריה ובעיראק במהלך השנים שעברו.

הדו”ח ציין לפי שלטונות הביטחון בגרמניה כי שיעור הנסיעות לאזורים התוססים במזה”ת ובמיוחד בסוריה ובעיראק, כבר המשיך לעלות במהלך השנתיים שעברו יותר מבעבר.

הדו”ח הבהיר שבין אלה עשרות גרמנים שפנו לסוריה ולעיראק ושנעצרו עתה בבתי הכלא, בעת שרבים מהם כבר חזרו לגרמניה וביניהם נשים וילידים.

יש לציין שהמדינות האירופיות חוות עתה התכוננות ביטחונית מחשש של התקפות טרור אחרי שבכירי המדינות האלה הזהירו פעמים רבות מפני התמיכה בטרור בסוריה ובאזור וגם מפני השתקפות הטרור הזה על התומכים בו.