מרכז אל-חרג’לה לקליטה זמנית אריח מאות מתושבי הע’וטה

פרבר דמשק – סאנא

מרכז אל-חרג’לה לקליטה זמנית שבאזור אל-קסוה בפרבר דמשק, המצויד בכל המצרכים של המשפחות שיצאו מהע’וטה המזרחית, לאחר שהשתחררו מעול ארגוני הטרור התכפיריים, קבל היום את האזרחים בחדרים שהוכנו לאריח אותן, בנוסף לקיום נקודות רפואיות שמטפלות בחולים מקרב המשפחות.

התושבים שהגיעו למרכז הקליטה הגדירו את הגעתם למרכז כמסע לשיבה, לאחר שהשתחררו מהעוול של הארגונים, והביעו את הודאתם למדינה ששחררה אותם ממצב האנדרלמוסיה והטרור שנכפו עליהם על ידי הטרוריסטים.

האזרחים דברו על סבלם הגדול בשל אובדן המזון  והתרופות באזורים שנמצאו בהם שבשליטת הטרוריסטים, אשר החזיקו בהם כמגן אינושי, והביעו את שמחתם בסבר הפנים שבו נתקבלו על ידי חיילי הצבא הסורי שסיעו בידיהם והבטיחו את יצאתם.