אלפי מתקנים חזרו ליצור… מגזר התעשייה עשה צעדים רציניים

דמשק – סאנא

מגזר התעשייה חזה בשנת 2017 התפתחות חשובה שבאה לידי ביטוי בחזרתם למעגל היצור של כמה מתקנים לתעשייה, בעקבות שחרורם של אזורים רבים מידי הטרוריסטים.

הודות להליכים שבהם נקטה הממשלה, כבר חזרו למעגל היצור 5408 מתקנים חדשים, השייכים למגזר הפרטי, ובכך הגיע המספר הכולל ל- 11430 מתקנים בהם 920 מתקנים בקריות התעשייה, ו- 10510 מתקנים באזורי התעשייה, דבר שמשקף את נחושותם של התעשיינים בעלי המתקנים שאינם עובדים או שנגרמו להם נזקים – להתחיל בעבודה וביצור.

ביחס לחברות התעשייה של המגזר  הציבורי, למרות יציאתן של 46 חברות מתהליך היצור בשל השמדתן וגניבתן, על ידי ארגוני הטרור, והישארותן 18 חברות שעובדות בצורה חלקית, הרי החברות העובדות שמספרן 32, עקפו אתגרים וקשיים רבים שהתבטאו בין השאר, במחסור בעובדים ובחומרי גלם, בנוסף לסנקציות הכלכליות החד-צדדיות המוטלות על העם הסורי.

החברות שנכנסו בהדרגה במהלך השנה השוטפת לשלב ההבראה, רשמו תוצאות פעולותיהן עד החודש העשירי להשנה השוטפת יצור בהקף של 175.466 מיליארד לירה סורית, ומכירות בהקף של 167 מיליארד לירה סורית, ורווחים בהקף של 25 מיליארד לירה סורית.