890 אלף הקטרים נזרעו בחיטים, בשעורה ובעדשים באל-חסכה

 אל-חסכה – סאנא

ראש מחלקת תוצרת הצמחים בעיר אל-חסכה מסר היום לסוכנות סאנא כי

בעיר זו  נזרעו 890 אלף הקטרים בחיטים, בשעורה ובעדשים דבר המהווה יציבות חקלאית ברורה.

הוא מסר כי 396000 הקטרים כבר נזרעו בחיטים, ו- 444632 הקטרים נזרעו בשעורה בעת ש- 66200 הקטרים כבר נזרעו בעדשים, וכל החקלאים של העיר כבר אימצו את שתי שיטות הזריעה, באמצעות ההשקיה וטיפוח הגשם.