תנועת מבקרים נרחבת בתצוגת “מתוצרת סוריה”

בגדאד – סאנא

התצוגה “מתוצרת סוריה ” הנערכת בקרית הירידים בבגדאד זכתה לתנועת מבקרים נרחבת ולהתעניינות רבה מצד התושבים ואנשי העסקים העיראקים .

מנהל החברה העיראקית ליצור ושיווק התמרים פאלח’ אלשמרי אמר בהודעה לסאנא : הקמתה של התצוגה הזאת מהווה צעד חשוב שמזה זמן רב היינו ממתינים לו,כדי להעמיק את קשרי שיתוף הפעולה בין היצרנים והמשווקים הסורים והעיראקים וכדי להביא לשווק העיראקי יצורות אופיאניים מסוריה והעלה על נס את היצירות הסוריות מביחנת האיכות והדיקנות , ואמר כי המחירים שלהן מתאימים להכנסותיהם של העיראקים.