סרטון יאסמין בתחרות של פסטיבל איראטו לקולנוע

דמשק – סאנא

הסרטון יאסמין לבמאי א-מוהנד קלת’ום יתחרה עם 76 סרטונים ערבים וזרים במסגרת התחרות הרשמית בפסטיבל איראטו לקולנוע, בדבר זכויות האדם שיתקיימו בבירה הלובית טריפולי.

פעילויות הפסטיבל שאורגן על ידי ארגון איראטו לתקשורת וההסברה ייפתחו מחר בתזמון עם היום העולמי לזכויות האדם ויימשיך עד ארבעה עשר לחודש.

יש לציין כי סרטון יאסמין זכה בפרסים רבים הן בתחום המקומי והן בתחום הבינלאומי , ומדבר על השלכות המלחמה הטרוריסטית בסוריה, על ילדי סוריה ועל עתידם וסבלם בצל מלחמת הטרור.