הגולן

האזרחים הסורים בגולן חידשו את סירובם לבחירות לראשויות המקומיות

אלקונייטרה-סאנא האזרחים הסורים בגולן הסורי הכבוש חידשו את סירובם לכל התכסיסים הישראליים נגדם, שבאו לידי ביטוי בעריכת מה שמכונה בבחירות לראשויות המקומיות, והדגישו את המשך ההתנגדותם נגד הכוחות הישראליים ודביקותם …

עוד ידיעות

עצרת סולדריות באל-סו’ידאא כאות תמיכה בבני הגולן הסורי הכבוש

אל-סו’ידאא – סאנא גורמים אזרחיים, דתיים ורשמיים במחוז אל-סו’ידאא ארגנו היום עצרת של סולידריות כדי לתמוך בעמידתם האיתנה של בני הגולן הסורי הכבוש הדוחים את התוכניות הישראליות קרי (בחירות המועצות …

עוד ידיעות

אלמקת הדגיש מחדש שתושבי הגולן הסורי הכבוש מסרבים תוכניות ישראל ודבקים בזהותם הלאומית

הגולן הכבוש – סאנא האסיר המשוחרר בשר אלמקת הדגיש מחדש   שתושבי הגולן הסורי הכבוש אינם משלימים עם התוכניות  של ישראל המתבטאות בעריכת בחירות של מה שמכונה בשם ( המועצות המקומיות …

עוד ידיעות

האזרחים הסוריים בגולן הדגישו את דביקותם בתעודת הזהות הלאומית שלהם

קונייטרה – סאנא האזרחים הסוריים בגולן הסורי הכבוש הדגישו מחדש את דביקותם בתעודת הזהות הלאומית שלהם והשתייכותם למולדתם האם סוריה, ואת סרובן למה שמכונה בבחירות לרשויות המקומיות ודחייתם לכל התכסיסים …

עוד ידיעות