הגולן

מעמד סולידריות באל-סו’ידאא עם בני עמינו תושבי הגולן הכבוש תחת הכותרת “עומדים באיתנות עם הגולן”

אל-סו’ידאא – סאנא קבוצת ( בחזים נגן על המוסדות שלנו ) ארגנה היום באל-סו’ידאא מעמד סולידריות עם בני עמינו תושבי הגולן הסורי הכבוש תחת הסיסמה ” עומדים באיתנות עם הגולן …

עוד ידיעות

תנועת הסוציאלסטים הערבים קראה לכוחות הצדק לתמוך בתושבי הגולן ובפלסטינים

דמשק – סאנא תנועת הסוציאלסטים הערבים קראה לכוחות המאמינים בצדק ובזכות העמים לחיות שיתמכו בתושבי הגולן הערבי הסורי הכבוש ובבני העם הפלסטיני החיים בעיר אל-קודס ומתנגדים לצעדי הכיבוש הציוני הבלתי …

עוד ידיעות

מפלגות לבנוניות ופלסטיניות העלו על נס את עמידתם של האזרחים הסורים בגולן

ביירות – סאנא אנשי ציבור, מפלגות לבנוניות ופלסטיניות בביירות כינסו עצרת הזדהות עם האזרחים הסורים בגולן הסורי הכבוש בסרובם להחלטה הישראלית לעריכת בחירות מקומיות בערי הגולן הסורי הכבוש, והעלו על …

עוד ידיעות

תושבי הגולן הכבוש דבקים בתעודת הזהות הסורית, ומסרבים את ההחלטה הציונית בדבר הבחירות

אל-קונייטרה – סאנא תושבי הגולן הערבי הסורי הכבוש הדגישו השתייכותם למולדתם האם סוריה, ודביקותם בתעודת הזהות הערבית הסורית של הגולן, ובעמדתם המסרבת כל צעדי הדיכוי ששלטונות הכיבוש הציוני נוקטים נגדם …

עוד ידיעות

חברי מועצת מחוז אל-קוניטרה: הגולן אדמה סורית ומתנגדים לכל החלטות שלטונות הכיבוש

אל-קוניטרה – סאנא חברי מועצת מחוז אל-קוניטרה הדגישו את התנגדותם המוחלטת להחלטת שלטונות הכיבוש הישראלי העוסקת בקיום מה שמכונות בחירות מקומיות בגולן הכבוש, ולכל ההליכים השרירותיים והתוקפניים נגד תושבינו בכפרים …

עוד ידיעות