מבזקים

הארועים בשטח

הצבא הרחיב את הפעולות שלו נגד מעוזי וקווי התגבורת של אלנוסרה בפריפריות של חמא ואידליב

 מחוזות סאנא יחידות הצבא הערבי הסורי הרחיבו את הפעולות שלהן נגד הביצורים וקווי התגבורת של ארגוני הטרור בתל מלח, ג’בין, כפר –זיתה, אלנקיר, וארינבה שבפריפריות של אידליב וחמא, וכתוצאה הוסבו …

עוד ידיעות