מבזקים

הארועים בשטח

יחידות של הצבא והכוחות המזוינים השמידו קן של ארגון ג’בהת אלנוצרה הטרורסטי בפריביריה של העיר אידלב,וסיכלו נסיונות חדירה לנקודה צבאית בפריביריה של דרעה

דרעה והפריפירה של אידלב-סאנא יחידות של הצבא והכוחות המזוינים השמידו קן של ארגון הטרור גובהת אלנוצרה בפריפיריה של אידלב וסיכלו נסיונות של טרורסטים לחדור לנקודה צבאית בסביבת אום אל מיאז’ן …

עוד ידיעות