הארועים בשטח

גלוי מטה לטרוריסטי דאעש במדבר דיר א-זור בתוכו אמצעי לחימה ותחמושת כולל בכך ישראליים

דיר א-זור אל-רקה – סאנא במהלך הסריקות הנעשות באזורים המשוחררים מידי הטרוריסטים, הגופים המעונינים בדבר מצאו בשיתוף פעולה עם התושבים, קן שנעשו בו לאחרונה הכנות כדי להיות מטה לטרוריסטי דאעש …

עוד ידיעות

יחידות ארטילריה ורקטות השמידו כלי רכב של א-נוסרה בפאתי אידלב וחמאת

מחוזות – סאנא במסגרת התגובה על הפרות הטרוריסטים החוזרות ונשנות נגד אזור הפחתת ההסלמה ותוך שורת יריות אינטנסיביות שביצעו יחידות ארטילריה ורקטות, נגרמו לחבורות הטרור של א-נוסרה בפאתי אידלב הדרומיים …

עוד ידיעות