מדיני

שלק: מלחמת השחרור של אוקטובר היא המוצא של תקופת ההתנגדות והניצחון על האוייב הציוני

בירות – סאנא המזכ”ל הארצי של מפלגת אל-בעת’ הערבית הסוצילסטית בלבנון נעמאן שלק הדגיש כי מלחמת השחרור של אוקטבר היתה נקודת המוצא לתקופת ההתנגדות והניצחונות על האוייב הציוני. שלק אמר …

עוד ידיעות

דבור: מלחמת השחרור של אוקטובר היא תפנית היסטורית בתהליך האומה הערבית

רבת עמון – סאנא מזכ”ל מפלגת אל-בעת’ הערבית הברוגרוסיבית בירדן פואאד דבור הדגיש כי מלחמת השחרור של אוקטובר הוותה תפנית היסטורית בתהליך האומה הערבית, ומנוף להחזקת המעמד ולהתמודדות עם אויבי …

עוד ידיעות

דיפלומט טורקי לשעבר התאום עם ממשלת סוריה הוא הדרך לפתרוןבעיותיהשל טורקיה

אנקרה-סאנא מנכ”למשרדהחוץהטורקי לשעבר אונו אוימאן הדגיש כי התאום ושתוף הפעולה עם ממשלת סוריה הוא הדרך לפתרון הבעיות שבהם נתקלת טורקיה. אוימאן קרא בסימפוזיון מדיני באסטנפול לקיום דיאלוג דחוף עם דמשק …

עוד ידיעות