בריאות

סוריה מצטרפת לוועידה הרפואית-לאומית השנייה המתקיימת ברוסיה

מוסקבה – סאנא בהשתתפותן של 15 מדינות וביניהן סוריה, פרצו היום בבירה הרוסית מוסקבה עבודות הוועידה הרפואית-לאומית השנייה הרב-מקצועית תחת הסיסמה / המסורת והיוזמה ברפואת הילדים בתחום הפיזיותרפיה וההכשרה /. …

עוד ידיעות

ארגון הבריאות הבינ”ל הדגיש שהוא ימשיך בגבוי מאמצי משרד הבריאות כדי לשמר את סוריה כמדינה נקייה מפוליו

דמשק – סאנא נציגת ארגון הבריאות הבינ”ל בדמשק אליזאבית’ הוף הדגישה כי משרד הבריאות בסוריה השיג השג נהדר על ידי נקוי המדינה משתוק הילדים, ועל ידי החתירה להגיע לילדים שעדין …

עוד ידיעות