מבזקים

עסקים וכלכלה

המרכזי קבע את שער החליפין של הדולר מול הלירה הסורית בן183,20 לירות כשער חליפון לבנקים וב183,09כשער חליפון למוסדות ההחלפה

דמשק – סאנא הבנק המרכזי פרסם גם רשימה של שער החליפין לכול מטבעות החוץ לצורכי מסחר ולצורכים בלתי מסחריים ולפיה נקבע שער החליפין של הדולר ב/182,1,8/ לירות. ולפני אותה רשימה …

עוד ידיעות