עסקים וכלכלה

 פרויקטים של אנרגיה חלופית ומתחדשת

דמשק – סאנא במסגרת ההסתמכות על האנרגיה המתחדשת כדי להגשים את הפיתוח המתמיד, פתח משרד המנהל המקומי והסביבה במגוון של פרויקטים הסומכים על האנרגיה החלופית ברוב המחוזות. המשרד ציין שפרויקטים …

עוד ידיעות

חניכת בארות הגז קארה 3 וסדד 9

פריפריות דמשק וחומס – סאנא משרד הנפט חינך היום שתי בארות גז חדשות קארה 3 וסדד 9 שנכנסו ליצור בפועל בהקף שמגיע לחצי מיליון מטר מקעוקב, וזה במסגרת תוכניות המשרד …

עוד ידיעות

מועצת הנשיאות של איחוד האיגודים העולמים הדגישה תמיכתה המלאה בעם ובפועלים של סוריה

טהראן – סאנא חברי מועצת הנשיאות של התאחדות האיגודים העולמית הדגישו תמיכתם המלאה בעם ובפועלים של סוריה במאבקם הלגטימי כדי להגן על אחדות ארצם נגד ההתערבויות החצוניות הנתמכות על ידי …

עוד ידיעות