עסקים וכלכלה

סימנר על איכות הברור

דמשק – סאנא פעילי איכות היצור הערבי בשיתוף פעולה מדעי עם הפקולטה “סמאראת פזנס” המתמחה בתחום המשפט והברור ומרכז הצדק לברור כינסו סימנר על אודות איכות היצור ופעולות הברור לפי …

עוד ידיעות

פסטיבל השיווק נפתח בהשתתפות 125 חברות

חאלב – סאנא בהשתתפות 125 חברות תעשתיות לאומיות מכל המחוזות נפתח פסטיבל השיווק החודשי תחת סימן מתוצרת סוריה במושבו ה- 68 בעיר הספורט חמדאניה בחאלב.הפסטיבל כולל הצגת מוצרי מזון ,הלבשה, …

עוד ידיעות