עסקים וכלכלה

דיאב ומכייה דנו בדרכים לחיזוק שיתוף הפעולה בתחום ההשקעה בין סוריה לעיראק

דמשק – סאנא מנכ”ל רשות ההשקעה הסורית מדיין דיאבדן דן עם יו”ר הרשות הלאומית להשקעה בעיראק ד”ר חיידר  מכייה, ועם המשלחת הנלווית אליו בדרכים לחיזוק שיתוף הפעולה בתחום ההשקעה ובתפעול …

עוד ידיעות

המהנדס ערנוס דן עם בז’ר באש  בדרכים לקידום שיתוף פעולה בתחומי אנרגיה ותזקיקי נפט בין סוריה לאיראן

דמשק – סאנא ראש הממשלה המהנדס חוסין ערנוס קיבל היום את בני שר התשתיות ובניית הערים האירני מהרדאד  בז’ר באש  יו”ר הוועדה הכלכלית הסורית איראנית המשותפת מן הצד האיראני והמשלחת …

עוד ידיעות

שיחות סוריות אירניות לקידום שיתוף הפעולה בתחום התחבורה היבשתית-ימית אווירית

דמשק – סאנא שר התחבורה המהנדס זהיר ח’זים דן היום עם שר התשתיות ובניית הערים האיראני מהרדאד בזרבאש באופקי שיתוף הפעולה בין סוריה לאיראן בתחומי תחבורה יבשתית ימית אווירית ומסילות …

עוד ידיעות