עסקים וכלכלה

מיאלה: עידכונים במשטר המנוהל לדירוג סכנות החובות ולעידוד סוכנים לשדרוג דירוגים באשראי

דמשק – סאנא ד”ר אדיב מיאלה נגיד בנק סוריה המרכזי דן עם מנכ”לי הבנקים הפרטיים העובדים בסוריה בנושאים הקשורים לפעילות המגזר הבנקי ובראשם הטפול בתיק החובות המצטברות בבנקים, והמיכנזם להחזרתן, …

עוד ידיעות