rodaina

הנשיא אלאסד קיבל את פני גריפית’ והפגישה עסקה בהליכים האפקטיביים המשפעים על מסלול ההחלמה מהשלכות רעידת האדמה

דמשק – סאנא הנשיא מר בשאר אלאסד דן עם ממלא מקום מזכ”ל האו”ם לעניינים הומניטריים ומתאם הסעד במצבי חירום מרטן גריפית’, בצעדים ובההליכים האיפקטיביים שאפשר שתהיינה להם השפעה ותוצאות ישירות …

עוד ידיעות

תולסתוי: ביקורו של הנשיא אלאסד במוסקבה משקף את עומקם של יחסי השותפות הקושרים בין שתי הארצות

מוסקבה – סאנא סגן יו”ר מועצת הדומה הרוסית ביוטר תולסתוי הדגיש כי ביקורו האחרון במוסקבה של הנשיא מר בשאר אלאסד ושיחותיו עם הנשיא וולדימיר פוטין, משקפים את עומקם של יחסי …

עוד ידיעות

מח’לוף דן עם סגן שליח האו”ם בהתפתחויות רעידת האדמה וצורות הגיבוי האפשריות

 דמשק – סאנא יו”ר הוועדה העליונה לסעד ושר המנהל המקומי והסביבה המהנדס חוסין מח’לוף דן עם סגן שליח האו”ם לסוריה ד”ר נג’את רושדי בהתפתחויות האחרונות ובמצב הנוכחי בגין רעידת האדמה …

עוד ידיעות

סוריה מביעה את תדהימתה מכינוס מה שמכונה וועידת פרסל לגיבוי הניזוקים מרעידת האדמה מבלי לתאם עמה

דמשק – סאנא משרד החוץ והמהגרים מסר בהודעה שפרסם היום כי סוריה מביעה את תדהימתה ממה שמכונה “וועידת פרסל לתורמים לגיבוי הניזוקים מרעידת האדמה בסוריה ובטורקיה” מבלי לתאם עם ממשלת …

עוד ידיעות

הנשיא אלאסד מגיע לאיחוד האמירויות הערביות בביקור רשמי במהלכו מתלווה אליו הגברת הראשונה אסמאא אל-אסד

אבו דאבי – סאנא הנשיא בשאר אל-אסד הגיע אחר הצהריים לאיחוד האמירויות הערביות בביקור רשמי, במהלכו התלוותה אליו הגברת הראשונה אסמאא אל-אסד. כשהגיע לנמל התעופה הנשיאותי באבו דאבי, קיבל את …

עוד ידיעות