nedal

מפגש של סולידריות עם  השבויים הפלסטינים שבמעצרים הישראליים

דמשק – סאנא וועדת ההגנה על השבויים והעצורים הפלסטינים, ארגנה היום בדמשק בשיתוף פעולה עם הפלגים הפלסטיניים, מפגש של סולידריות עם  השבויים הפלסטינים שבמעצרים הישראליים. המשתתפים במאורע הביעו תמיכה בשבויים …

עוד ידיעות