nedal

הצבא הסב לטרוריסטי א-נוסרה אבידות והפסידים כבידים ומרחיב את מסגרת השתלטותו בסביבות ח’אן שיח’ון שבפרבר אידלב הדרומי

אידלב – סאנא יחידות של הצבא הערבי הסורי ממשיכות את פעולותיהן נגד ריכוזי ואזורי פריסתם של ארגוני הטרור שבפרבר אידלב הדרומי, תוך הרחבת מסגרת השתלטותן בסביבות העיר ח’אן שיח’ון, לאחר …

עוד ידיעות

מצלמה של סאנא בלווי לוחמי הצבא מתעדת את המחבואים של הטרוריסטים בכפרים אם זיתון ועאבדין המשוחררים שבפרבר אידלב הדרומי מזרחי

חמא – סאנא מצלמה של סאנא לוותה את לוחמי הצבא הערבי הסורי ותעדה את בצורי ומחבואי הטרוריסטים שבכפרים אם זיתון ועאבדין המשוחררים מידי הטרוריסטים, מזרחית לעיירה אל-הביט שבפרבר אידלב הדרומי …

עוד ידיעות

לישכת המאבק בהתנחלות: שלטונות הכיבוש ממשיכים להפור את החלטות הלגיטימיות הבינ”ל ולתקוף את הפלסטינים

אל-קודס הכבושה – סאנא הלישכה הלאומית להגנה על האדמה ולמאבק בהתנחלות השייכת לאש”ף מסרה כי שלטונות הכיבוש הישראליים ממשיכים להפור את החלטות הלגיטימיות הבינ”ל, ולתקוף את הפלסטינים ואת רכושיהם, במסגרת …

עוד ידיעות

משרד הו’קף הפלסטיני: שינוי המצב הקיים במסגד אל-אקצא צעד של פרובוקציה

אל-קודס הכבושה – סאנא סוכנות הידיעות הפלסטינית ו’פא מסרה כי משרד הו’קף והעניינים הדתיים בפלסטינה הכבושה, הדגיש היום בהודעה משלו כי הקריאות וההצהרות של המנהיגים הישראלים לשנות את המצב הקיים …

עוד ידיעות