nedal

קבוצה חדשה של מהגרים חזרה מירדן

דרעא – סאנא קבוצה חדשה של מהגרים סורים חזרה היום ממחנות הקליטה בירדן דרך נקודת המעבר  נסיב / ג’אבר, וזאת במסגרת המאמצים שהממשלה משקיעה כדי להחזיר את המהגרים למקומותיהם ששוחררו …

עוד ידיעות

הצבא סיכל נסיונות הסתננות של טרוריסטים בפריפריה הצפון-מערבית של חמא

חמא – סאנא יחידות מהצבא הערבי הסורי סיכלו נסיונות של קבוצות טרור להסתנן בכיוון נקודות צבאיות המגינות על האזרחים תושבי הכפרים והעיירות הבטוחים שבפריפריה הצפון-מערבית של חמא, והנחילו לטרוריסטים אבדות …

עוד ידיעות