mouhmad

מכשיר הנשמה חדש – תעשייה סורית

חלב – סאנא כתב סאנא במחוז חלב מסר כי לשכת התעשייה שם השיקה את ראשון מכשירי הנשימה המלאכותיים  (מנשם) תעשייה מקומית, ובקרוב יוגש למשרד הבריאות. הכתב ציין כי לשכת התעשייה …

עוד ידיעות

סוריה ורוסיה הדגישו כי וושיגטון מעכבת את שלמותם הבריאותית של מהגרי אל-רוקבאן ואל-הול

מוסקבה – סאנא שני גורמי התיאום הסורי והרוסי אמרו היום בהודעה משותפת כי האזור שכבשו הכוחות האמריקניים בסוריה חסר לו כל פיקוח רפואי ובמיוחד במחנות אל-רוקבאן ואל-הול, דבר המסכן את …

עוד ידיעות