mouhmad

אלהילאל : הברכות ביום הפועלים צריכות להיות על המשך תרומותיהם לקידום הכלכלה

דמשק – סאנא לרגל חג הפועלים , הלשכה של איחוד פידרציות העובדים ארגנה היום טקס מרכזי באמפיתאטרון אל אופירה שבדר אלאסד לתרבות והאומנות בדמשק תחת כותרת:  “מולדת שבנינו בזיעתנו מגינים …

עוד ידיעות

אלעטאר לסופרים פלסטינים : השאלה הפלסטינית תמשיך להיות המהות לשאלתם של הערבים

דמשק – סאנא סגן נשיא הרפובליקה ד”ר נג’אח אלעטאר הדגישה את תפקידם החשוב של הסופרים והאינטלקטואלים בהגנת השאלה הפלסטינית . היא העירה שפלסטין תשיג את הנצחון הודות לבנים שלה הנאמנים …

עוד ידיעות