mouhmad

מתנחלים תקפו רועי צאן בחברון ובבית-לחם

אל-קודס הכבושה – סאנא סוכנות הידיעות הפלסטינית ו’פא מסרה כי מתנחלים קיצונים פרצו לתוך המרעים של התושבים הפלסטינים באזור מסאפר יטא שבדרום חברון ובכפר כיסאן מזרחית לבית-לחם, שם יידו אבנים  …

עוד ידיעות

השר אל-מקדאד מדגיש במהלך פגישתו עם גושאת את חשיבות גינוי ההפרות הישראליות והפסקתן

דמשק – סאנא שר החוץ והמהגרים ד”ר פייסל אל-מקדאד נועד היום עם אלוף באטריק גושאת יו”ר וועדת ניטור הפסקת האש של האו”ם “אלאנצו” והמשלחת הנלווית אליו. בפגישה נידונו המשימות המוטלות …

עוד ידיעות