Hadeel

בילארוס תומכת בעמדה הסורית

מינסיק – סאנא בילארוס הדגישה מחדש את תמיכתה בזכותה של סוריה לשמור על ריבונות ואחדות השטחים שלה. ראש הוועדה לענייני חוץ בבית הנבחרים של בילארוס אנדרה סביניח הדגיש בעת שקיבל …

עוד ידיעות