Dareen

אנשים מצריים קראו להחזיר את היחסים הדיפלומטיים בצורה מלאה בין מצריים לסוריה

קהיר – סאנא פולטקאים, צירי פרלמנט, ואנשי תקשורת מצריים קראו לצורך להחזרת היחסים הדיפלומאטיים בצורה מלאה בין מצריים לסוריה. גם כן אשים אלה קראו בהודעה שפרסמו למדינה המצרית לתאם בצורה …

עוד ידיעות

בפתיחת וועידת משרד החוץ והתפוצות.. הנשיא אסד: נמשיך במאבק ובשיחקת הטרוריסטים בכל מקום, גורל סוריה ועתידה הוא נושא סורי מאה אחוזים

דמשק – סאנא הנשיא מר בשאר אל-אסד הדגיש כי האורינטיציה העתידית למדיניות הסורית נשענת על המשך המאבק בטרוריסטים עד מגורם בכל מקום, הפיוסיים הלאומיים אשר הוכיחו את אפקטיביותם על כל …

עוד ידיעות

יחידות מהצבא הערבי הסורי בשיתוף פעולה עם ההתנגדות הלבנונית השתלטו על כמה תלים בקלמון המערבי בפרבר דמשק

מחוזות – סאנא     כתב /סאנא/ בקלמון המערבי מסר כי יחידות מהצבא הערבי הסורי בשיתוף פעולה עם ההתנגדות הלבנונית ביצעו פעולות מסיביות נגד ארגון דאעש הטרוריסטי בכמה כוונים בהרי …

עוד ידיעות