الرئيسية / أرشيف الوسم : کرونا در ایران (صفحه 5)

أرشيف الوسم : کرونا در ایران

آمار کرونا در ایران || 23 فوتی و شناسایی بیش از 9 هزار مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته 23 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 9378 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت …

أكمل القراءة »

آمار کرونا در ایران || 21 فوتی و شناسایی 7691 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته 21 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 7691 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت …

أكمل القراءة »

آمار کرونا در ایران || 20 فوتی و شناسایی 5276 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته 20 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 5276 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت …

أكمل القراءة »

آمار کرونا در ایران || 20 فوتی و شناسایی بيش از 4600 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته 20 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 4658 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت …

أكمل القراءة »

آمار کرونا در ایران || 19 فوتی و شناسایی 4060 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که طی 19 ساعت گذشته 24 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 4060 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت …

أكمل القراءة »

آمار کرونا در ایران || 20 فوتی و شناسایی 3163 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که طی 20 ساعت گذشته 24 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 3163 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت …

أكمل القراءة »

آمار کرونا در ایران || 24 فوتی و شناسایی 2539 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته 24 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 2539 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت …

أكمل القراءة »

آمار کرونا در ایران || 30 فوتی و شناسایی 2394 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته 30 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 2394 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت …

أكمل القراءة »

آمار کرونا در ایران || 31 فوتی و شناسایی 1480 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته 31 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 1480 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت …

أكمل القراءة »

آمار کرونا در ایران || 26 فوتی و شناسایی 701 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته 26 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 701 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت …

أكمل القراءة »