الرئيسية / أرشيف الوسم : کرونا در ایران (صفحه 5)

أرشيف الوسم : کرونا در ایران

آمار کرونا در ایران || 217 فوتی و شناسایی بیش از 10 هزار مورد جدید

تهران -سانا  وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 217 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 10135 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت ایران امروز …

أكمل القراءة »

آمار کرونا در ایران || 272 فوتی و شناسایی 13271 مورد جدید

تهران -سانا  وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 272 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 13271 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت ایران امروز …

أكمل القراءة »

آمار کرونا در ایران || 239 فوتی و شناسایی 11701 مورد جدید

تهران -سانا  وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 239 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 11701 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت ایران امروز …

أكمل القراءة »

آمار کرونا در ایران || 288 فوتی و شناسایی بیش از 13 هزار مورد جدید

تهران -سانا  وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 288 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 13792 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت ایران امروز …

أكمل القراءة »

آمار کرونا در ایران || 280 فوتی و شناسایی 10843 مورد جدید

تهران -سانا  وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 280 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 10843 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت ایران امروز …

أكمل القراءة »

آمار کرونا در ایران || 317 فوتی و شناسایی 16362 مورد جدید

تهران -سانا  وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 317 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 16362 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت ایران امروز …

أكمل القراءة »

آمار کرونا در ایران || 286 فوتی و شناسایی 17433 مورد جدید

تهران -سانا  وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 286 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 17433 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت ایران امروز …

أكمل القراءة »

آمار کرونا در ایران || 379 فوتی و شناسایی بیش از 17 هزار مورد جدید

تهران -سانا  وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 379 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 17564 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت ایران امروز …

أكمل القراءة »

آمار کرونا در ایران || 391 فوتی و شناسایی 15975 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 391 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 15975 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت ایران امروز درباره …

أكمل القراءة »

آمار کرونا در ایران || 355 فوتی و شناسایی 12847 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 355 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 12847 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت ایران امروز درباره …

أكمل القراءة »