الرئيسية / أرشيف الوسم : کرونا در ایران (صفحه 2)

أرشيف الوسم : کرونا در ایران

آمار کرونا در ایران || 134 فوتی و شناسایی بیش از 6 هزار مورد جدید

تهران – سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 134 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته  و 6430 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت ایران …

أكمل القراءة »

آمار کرونا در ایران || 125 فوتی و شناسایی 6143 مورد جدید

تهران – سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 125 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته  و 6143 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت ایران …

أكمل القراءة »

آمار کرونا در ایران || 123 فوتی و شناسایی 7539 مورد جدید

تهران – سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 123 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته  و 7539مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت ایران امروز …

أكمل القراءة »

آمار کرونا در ایران || 140 فوتی و شناسایی 8341 مورد جدید

تهران – سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 140 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته  و 8341 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت ایران …

أكمل القراءة »

آمار کرونا در ایران || 120 فوتی و شناسایی 7554 مورد جدید

تهران – سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 120 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته  و 7554 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت ایران …

أكمل القراءة »

آمار کرونا در ایران || 120 فوتی و شناسایی 6803 مورد جدید

تهران – سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 120 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته  و 6803 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت ایران …

أكمل القراءة »

آمار کرونا در ایران || 132 فوتی و شناسایی بیش از 8.6 هزار مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 132 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته  و 8633 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت ایران امروز درباره …

أكمل القراءة »

آمار کرونا در ایران || 159 فوتی و شناسایی حدود 11.5 هزار مورد جدید

تهران – سانا  وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 159 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته  و 11409 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت ایران …

أكمل القراءة »

آمار کرونا در ایران || 147 فوتی و شناسایی بیش از 10 هزار مورد جدید

تهران – سانا  وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 147 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته  و 10363 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت ایران …

أكمل القراءة »

آمار کرونا در ایران || 160 فوتی و شناسایی بیش از 10 هزار مورد جدید

تهران – سانا  وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 160 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته  و 10104 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت ایران …

أكمل القراءة »