الرئيسية / أرشيف الوسم : کرونا در ایران (صفحه 10)

أرشيف الوسم : کرونا در ایران

آخرین آمار کرونا در ایران || 434 فوتی و شناسایی 38674 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 434 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 38674 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت ایران امروز درباره …

أكمل القراءة »

آخرین آمار کرونا در ایران || 409 فوتی و شناسایی 39357 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 409 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 39357 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت ایران امروز درباره …

أكمل القراءة »

آخرین آمار کرونا در ایران || 366 فوتی و شناسایی 32511 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 366 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 32511 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت ایران امروز درباره …

أكمل القراءة »

آخرین آمار کرونا در ایران || 286 فوتی و شناسایی 19846 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 286 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 19846 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت ایران امروز درباره …

أكمل القراءة »

آخرین آمار کرونا در ایران || 270 فوتی و شناسایی 24715 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 270 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 24715 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت ایران امروز درباره …

أكمل القراءة »

آخرین آمار کرونا در ایران || 303 فوتی و شناسایی بیش از 33 هزار مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 303 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 33817 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت ایران امروز درباره …

أكمل القراءة »

آخرین آمار کرونا در ایران || 322 فوتی و شناسایی 31814 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 322 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 31814 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت ایران امروز درباره …

أكمل القراءة »

آخرین آمار کرونا در ایران || 268 فوتی و شناسایی 27146 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 268 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 27146 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت ایران امروز درباره …

أكمل القراءة »

آخرین آمار کرونا در ایران || 259 فوتی و شناسایی 18632 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 259 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 18632 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت ایران امروز درباره …

أكمل القراءة »

آخرین آمار کرونا در ایران || 210 فوتی و شناسایی 21814 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 210 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 21814 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت ایران امروز درباره …

أكمل القراءة »