الرئيسية / أرشيف الوسم : کرونا در ایران

أرشيف الوسم : کرونا در ایران

آخرین آمار کرونا در ایران || 374 فوتی و شناسایی 18230 مورد جدید

تهران – سانا  وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 374 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 18230 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. سیما سادات لاری، …

أكمل القراءة »

آخرین آمار کرونا در ایران || 74 فوتی و شناسایی 7290 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 74 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 7290 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت …

أكمل القراءة »

آخرین آمار کرونا در ایران || 68 فوتی و شناسایی 7620 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 68 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 7620 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت …

أكمل القراءة »

آخرین آمار کرونا در ایران || 89 فوتی و شناسایی 7530 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 65 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 7802 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت …

أكمل القراءة »

آخرین آمار کرونا در ایران || 88 فوتی و شناسایی 8308 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته /88/ نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و /8308/ مورد جدید ابتلا ثبت شده است. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت …

أكمل القراءة »

آخرین آمار کرونا در ایران || 82 فوتی و شناسایی 8212 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 82 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 8212 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت …

أكمل القراءة »

آخرین آمار کرونا در ایران || 81 فوتی و شناسایی 7975 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 81 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 7975 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت …

أكمل القراءة »

آخرین آمار کرونا در ایران || 69 فوتی و شناسایی 8103 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 69 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 8103 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت …

أكمل القراءة »

آخرین آمار کرونا در ایران || 94 فوتی و شناسایی 8206 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 94 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 8206 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت …

أكمل القراءة »

آخرین آمار کرونا در ایران || 73 فوتی و شناسایی 8270 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 73 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 8270 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت …

أكمل القراءة »