الرئيسية / أرشيف الوسم : کرونا – ایران

أرشيف الوسم : کرونا – ایران

آخرین آمار کرونا در ایران || 292 فوتی و شناسایی 34433 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 292 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 34433 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت ایران امروز درباره …

أكمل القراءة »

آخرین آمار کرونا در ایران || 111 فوتی و شناسایی بیش از 8 هزار مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 111 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 8341 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت ایران امروز درباره آخرین …

أكمل القراءة »

آخرین آمار کرونا در ایران || 144 فوتی و شناسایی 12 هزار مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 112 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 11734 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت ایران  امروز درباره آخرین …

أكمل القراءة »

آخرین آمار کرونا در ایران || 112 فوتی و شناسایی 11059 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 112 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 11059 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت ایران  امروز درباره آخرین آمار …

أكمل القراءة »

آخرین آمار کرونا در ایران || 136 فوتی و شناسایی 10485 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 136 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 10485 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت ایران  امروز درباره …

أكمل القراءة »

آخرین آمار کرونا در ایران || 111 فوتی و شناسایی 8161 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 111 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 8161 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت ایران  امروز درباره آخرین آمار …

أكمل القراءة »

آخرین آمار کرونا در ایران || 139 فوتی و شناسایی 10291 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 139 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 10291 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت ایران  امروز درباره آخرین …

أكمل القراءة »

آخرین آمار کرونا در ایران || 129 فوتی و شناسایی 10487 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 129 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 10487 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت ایران  امروز درباره …

أكمل القراءة »

آخرین آمار کرونا در ایران || 119 فوتی و شناسایی 10715 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 119 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 10715 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت ایران  امروز درباره …

أكمل القراءة »

آخرین آمار کرونا در ایران || 187 فوتی و شناسایی 8195 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 187 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 8195 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت ایران  امروز درباره آخرین آمار …

أكمل القراءة »