الرئيسية / أرشيف الوسم : کرانه باختری (صفحه 5)

أرشيف الوسم : کرانه باختری

دستگیری 14 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی-سانا بامداد امروز نیروهای اشغالگر صهیونیستی 14 فلسطینی را در کرانه باختری دستگیر کردند. خبرگزاری فلسطینی “معا” نوشت: نیروهای اشغالگر به شهر هایی در“بیت لحم”، “رام الله” و “قلقیلیه”،یوررش …

أكمل القراءة »

دستگیری 16 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی-سانا بامداد امروز نیروهای اشغالگر صهیونیستی 16 فلسطینی را در مناطق مختلف از کرانه باختری دستگیر کردند. خبرگزاری فلسطینی “معا” نوشت: نیروهای اشغالگر به خانه هایی در “قلندیا” واقع …

أكمل القراءة »

دستگیری 22 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی-سانا بامداد امروز نیروهای اشغالگر صهیونیستی 22 فلسطینی را در مناطق مختلف از کرانه باختری دستگیر کردند. خبرگزاری فلسطینی “معا” نوشت: نیروهای اشغالگر به خانه هایی در “رام الله”، “تقوع”، …

أكمل القراءة »

بازداشت 4 فلسطینی در کرانه باختری توسط نیروهای اشغالگر اسرائیلی

قدس اشغالی-سانا بامداد امروز، نظامیان اشغالگر صهیونیستی با یورش به مناطق مختلف در کرانه غربی ،4 فلسطینی را بازداشت کردند. خبرگزاری فلسطینی “معا” اعلام کرد: نیروهای نظامی اشغالگر به مناطق …

أكمل القراءة »

دستگیری 16 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی-سانا نیرهای اشغالگر اسرائیلی به شهرک بیت فوریک در نابلس و آردوگاه جنین در کرانه باختری یورش بردند و گلوله ها به سمت جوانان شلیک کردند باعث به جراحت …

أكمل القراءة »

دستگیری 6 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی-سانا بامداد امروز نیرهای اشغالگر اسرائیلی 6 فلسطینی در مناطق مختلف کرانه باختری بازداشت کردند. خبرگزاری فلسطینی “معا” نوشت: نیروهای اشغالگر به خانه هایی در “تقوع”، “الخضر” در بیت …

أكمل القراءة »

دستگیری 8 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی-سانا بامداد امروز نیرهای اشغالگر اسرائیلی8 فلسطینی در مناطق مختلف کرانه باختری بازداشت کردند. خبرگزاری فلسطینی “معا” نوشت: نیروهای اشغالگر به خانه هایی در “الخلیل”، “جنین” و “رام الله”، …

أكمل القراءة »

دستگیری 16 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی-سانا بامداد امروز نیرهای اشغالگر اسرائیلی 16 فلسطینی در مناطق مختلف کرانه باختری بازداشت کردند. خبرگزاری فلسطینی “معا” نوشت: نیروهای اشغالگر به خانه هایی در “آردوگاه قدوره”، “تقوع” و …

أكمل القراءة »

بازداشت 14 فلسطينی توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی در کرانه باختری و اطراف غزه

قدس اشغالی – سانا نظامیان اشغالگر صهیونیستی، سحرگاه امروز چهارده فلسطینی را در بخش های مختلف کرانه باختری و اطراف شهر غزه بازداشت کردند. به گزارس خبرگزاری معا، نظامیان اشغالگر …

أكمل القراءة »

دستگیری 18 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی-سانا نیروهای اشغالگر اسرائیلی بامداد امروز 18 فلسطینی در مناطق مختلف در کرانه باختری بازداشت کردند. خبرگزاری فلسطینی “معا” گزارش داد که نیروهای رژیم اشغالگر  اسرائیلی اقدام به یورش …

أكمل القراءة »