الرئيسية / أرشيف الوسم : هواشناسی (صفحه 10)

أرشيف الوسم : هواشناسی

پیش بینی افزایش دمای هوا

دمشق-سانا اداره کل هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه از افزایش دمای هوای کشور و از احتمال بارش باران خفیف در مناطق جنوبی و قلمون و مناطق داخلی اطلاع داد. …

أكمل القراءة »

پیش بینی افزایش دمای هوا

دمشق-سانا اداره کل هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه از افزایش دمای هوای کشور و از احتمال بارش باران خفیف در مناطق شرقی اطلاع داد. اداره کل هواشناسی اعلام کرد: …

أكمل القراءة »

پیش بینی افزایش دمای هوای کشور

دمشق-سانا اداره کل هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه از افزایش دمای هوای کشور اطلاع داد. اداره کل هواشناسی اعلام کرد: آسمان صاف با بروز برخی ابرهای پراکنده خواهد شد. …

أكمل القراءة »

پیش بینی افزایش دمای هوا

دمشق-سانا اداره کل هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه از افزایش دمای هوای کشور اطلاع داد. اداره کل هواشناسی اعلام کرد: آسمان صاف با بروز برخی ابرهای پراکنده خواهد شد. …

أكمل القراءة »

افزایش دمای هوا و احتمال بارش باران در برخی از مناطق کشور

دمشق-سانا اداره کل هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه از احتمال بارش باران در مناطق مرکزی، قلمون، مناطق شرقی و منطقه بیابان اطلاع داد. اداره کل هواشناسی اعلام کرد: دمای …

أكمل القراءة »

پیش بینی بارش باران در مناطق مختلف کشور

دمشق-سانا اداره کل هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه از احتمال بارش باران در مناطق مختلف و از کاهش دمای هوای کشور اطلاع داد. اداره کل هواشناسی اعلام کرد آسمان …

أكمل القراءة »

احتمال بارش باران در برخی از مناطق کشور

دمشق-سانا اداره کل هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه از احتمال بارش باران در مناطق ساحلی، شمالی غربی و منطقه جزیره اطلاع داد. اداره کل هواشناسی اعلام کرد آسمان صاف …

أكمل القراءة »

وضعیت آب و هوای کشور

دمشق-سانا اداره کل هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه از کاهش دمای هوای کشور اطلاع داد. اداره کل هواشناسی اعلام کرد آسمان صاف تا کمی ابری خواهد شد. این اداره …

أكمل القراءة »

پیش بینی کاهش دمای هوا

دمشق-سانا اداره کل هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه از بارش باران در ارتفاعات ساحلی و جزیره و کاهش دمای هوای کشور اطلاع داد. اداره کل هواشناسی اعلام کرد آسمان …

أكمل القراءة »

بارش باران در اغلب استان های کشور

دمشق-سانا اداره کل هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه از بارش باران در اغلب استان های کشور و کاهش دمای هوای کشور اطلاع داد. اداره کل هواشناسی اعلام کرد آسمان …

أكمل القراءة »