الرئيسية / أرشيف الوسم : مسجد اقصی (صفحه 2)

أرشيف الوسم : مسجد اقصی

یورش 99 شهرک نشین به مسجد اقصی

قدس اشغالی – سانا ده های شهرک نشین صهیونیستی امروز بار دیگر مسجد اقصی یورش بردند. رسانه های فلسطینی گزارش دادند: 99 شهرک نشین صهیونیستی از طرف باب المغاربه به …

أكمل القراءة »

یورش مجدد ده های شهرک نشین به مسجد اقصی

قدس اشغالی – سانا ده ها شهرک نشین صهیونیست امروز بار دیگر به مسجد مبارک الاقصی یورش بردند. رسانه های فلسطینی  اعلام کردند : 170  شهرک نشین صهیونیست تحت حمایت …

أكمل القراءة »

یورش ده ها شهرک نشین به مسجد الاقصی

قدس اشغالی – سانا ده ها شهرک نشین اسرائیلی امروز بار دیگر به مسجد مبارک الاقصی یورش بردند. خبرگزاری /وفا/ فلسطین گزارش داد: ده ها شهرک نشین تحت حمایت نیروهای …

أكمل القراءة »

یورش ده ها شهرک نشینان صهیونیست به مسجد الاقصی

قدس اشغالی – سانا ده ها  شهرک نشین صهیونیست  امروز بار دیگر به  مسجد الاقصی یورش بردند. براساس گزارش وفا، ده ها شهرک نشین صهیونیست تحت حمایت نیروهای اشغالگر از …

أكمل القراءة »

یورش مجدد ده های شهرک نشین به مسجد اقصی

قدس اشغالی-سانا ده های شهرک نشین صهیونیستی امروز بار دیگر مسجد اقصی یورش بردند. خبرگزاری /وفا/ فلسطین گزارش داد: ده ها شهرک نشین صهیونیستی از طرف باب المغاربه به حیاط …

أكمل القراءة »

یورش مجدد ده های شهرک نشین با حمایت نیروهای اشغالگر به مسجد اقصی

قدس اشغالی-سانا ده های شهرک نشین صهیونیستی امروز بار دیگر مسجد اقصی یورش بردند. خبرگزاری /وفا/ فلسطین گزارش داد: ده ها شهرک نشین صهیونیستی از طرف باب المغاربه به حیاط …

أكمل القراءة »

یورش مجدد ده های شهرک نشین به مسجد اقصی

قدس اشغالی – سانا  ده های شهرک نشین صهیونیستی امروز بار دیگر مسجد اقصی یورش بردند. خبرگزاری /وفا/ فلسطین گزارش داد: گروه ها از شهرک نشینان صهیونیستی از طرف باب …

أكمل القراءة »

یورش مجدد ده های شهرک نشین با حمایت نیروهای اشغالگر به مسجد اقصی

قدس اشغالی-سانا ده های شهرک نشین صهیونیستی امروز بار دیگر مسجد اقصی یورش بردند. خبرگزاری /وفا/ فلسطین گزارش داد: ده ها شهرک نشین صهیونیستی از طرف باب المغاربه به حیاط …

أكمل القراءة »

یورش مجدد ده های شهرک نشین با حمایت نیروهای اشغالگر به مسجد اقصی

قدس اشغالی-سانا ده های شهرک نشین صهیونیستی امروز بار دیگر مسجد اقصی یورش بردند. خبرگزاری /وفا/ فلسطین گزارش داد: ده ها شهرک نشین صهیونیستی از طرف باب المغاربه به حیاط …

أكمل القراءة »

یورش مجدد ده های شهرک نشین به مسجد اقصی

قدس اشغالی-سانا ده های شهرک نشین صهیونیستی امروز بار دیگر مسجد اقصی یورش بردند. خبرگزاری /وفا/ فلسطین گزارش داد: گروه ها از شهرک نشینان صهیونیستی از طرف باب المغاربه به …

أكمل القراءة »