الرئيسية / أرشيف الوسم : دلار-یورو (صفحه 4)

أرشيف الوسم : دلار-یورو

بانک مرکزی: دلار به قیمت 220.71 لیر سوریه و یورو به قیمت 250.12 لیر سوریه برای بانک ها

دمشق-سانا بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه 220.71 لير را برای بانک ها به عنوان قيمت متوسط و 220.91 لير را برای مؤسسه های صرافی به …

أكمل القراءة »

دلار به 216.58 لير سوريه برای بانک ها و به 217.92 لیر سوریه برای مؤسسه های صرافی

دمشق-سانا بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه 216.58 لير را برای بانک ها به عنوان قيمت متوسط و 217.92 لير را برای مؤسسه های صرافی به …

أكمل القراءة »

بانک مرکزی: دلار به 192.51 لير سوريه برای بانک ها و به 193.04 لير سوريه برای مؤسسه های صرافی تعيين مي كند

دمشق-سانا بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه 192.51 لير را برای بانک ها به عنوان قيمت متوسط و 193.04 لير را برای مؤسسه های صرافی به …

أكمل القراءة »

بانک مرکزی: دلار به 191.23 لير سوريه برای بانک ها و به 191.54 لير سوريه برای مؤسسه های صرافی تعيين مي كند

دمشق-سانا بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه 191.23 لير را برای بانک ها به عنوان قيمت متوسط و 191.54 لير را برای مؤسسه های صرافی به …

أكمل القراءة »

بانک مرکزی: دلار به 191.83 لیر سوریه برای بانک ها و به 192.05 لیر سوریه برای مؤسسه های صرافی

دمشق- سانا بانک مرکزی سوریه قیمت صرف دلار در مقابل لیر سوریه 191.83 لیر را برای بانک ها به عنوان قیمت متوسط و 192.05 لیر را برای مؤسسه های صرافی …

أكمل القراءة »

بانک مرکزی: دلار به 189.81 لیر سوریه برای بانک ها و به 190.06 لیر سوریه برای مؤسسه های صرافی

دمشق- سانا بانک مرکزی سوریه قیمت صرف دلار در مقابل لیر سوریه، 189.81 لیر را برای بانک ها به عنوان قیمت متوسط و 190.06 لیر را برای مؤسسه های صرافی …

أكمل القراءة »

بانک مرکزی: دلار به 189 لیر سوریه برای بانک ها و به 189.06 لیر سوریه برای مؤسسه های صرافی

دمشق- سانا بانک مرکزی سوریه قیمت صرف دلار در مقابل لیر سوریه، 189 لیر را برای بانک ها به عنوان قیمت متوسط و 189.06 لیر را برای مؤسسه های صرافی …

أكمل القراءة »

بانک مرکزی: دلار به 188.69 لیر سوریه برای بانک ها و به 189.06 لیر سوریه برای مؤسسه های صرافی

دمشق- سانا بانک مرکزی سوریه قیمت صرف دلار در مقابل لیر سوریه، 188.69 لیر را برای بانک ها به عنوان قیمت متوسط و 189.06 لیر را برای مؤسسه های صرافی …

أكمل القراءة »

بانک مرکزی: دلار به 187.07 لیر سوریه برای بانک ها و به 187.56 لیر سوریه برای مؤسسه های صرافی

دمشق- سانا بانک مرکزی سوریه قیمت صرف دلار در مقابل لیر سوریه، 187.07 لیر را برای بانک ها به عنوان قیمت متوسط و 187.56 لیر را برای مؤسسه های صرافی …

أكمل القراءة »

دلار به 185.80 لیر سوریه برای بانک ها و به 186.08 لیر سوریه برای مؤسسه های صرافی

دمشق- سانا بانک مرکزی سوریه قیمت صرف دلار در مقابل لیر سوریه، 185.80 لیر را برای بانک ها به عنوان قیمت متوسط و به 186.08 لیر را برای مؤسسه های …

أكمل القراءة »