الرئيسية / أرشيف الوسم : دلار-یورو (صفحه 3)

أرشيف الوسم : دلار-یورو

بانک مرکزی: دلار به قیمت 259.21 لیر برای بانک ها

دمشق- سانا بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه 259.21 لير سوریه را برای بانک ها به عنوان قيمت متوسط و 260.70 لير را برای مؤسسه های …

أكمل القراءة »

بانک مرکزی: دلار به قیمت 251.75 لیر برای بانک ها

دمشق-سانا بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه 251.75 لير سوریه را برای بانک ها به عنوان قيمت متوسط و 252 لير را برای مؤسسه های صرافی …

أكمل القراءة »

بانک مرکزی: دلار به قیمت 248.63 لیر برای بانک ها

دمشق-سانا بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه 248.63 لير سوریه را برای بانک ها به عنوان قيمت متوسط و 249.75 لير را برای مؤسسه های صرافی …

أكمل القراءة »

بانک مرکزی: دلار به قیمت 246.16 لیر برای بانک ها و به قیمت 246.27 لیر برای مؤسسه های صرافی

دمشق-سانا بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه 246.16 لير سوریه را برای بانک ها به عنوان قيمت متوسط و 246.27 لير را برای مؤسسه های صرافی …

أكمل القراءة »

بانک مرکزی: دلار به قیمت 228.15 لیر برای بانک ها و به قیمت 228.36 لیر برای مؤسسه های صرافی

دمشق-سانا بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه 228.15 لير سوریه را برای بانک ها به عنوان قيمت متوسط و 228.36 لير را برای مؤسسه های صرافی …

أكمل القراءة »

بانک مرکزی: دلار به قیمت 224.70 لیر برای بانک ها و به قیمت 224.88 لیر برای مؤسسه های صرافی

دمشق-سانا بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه 224.70 لير سوریه را برای بانک ها به عنوان قيمت متوسط و 224.88 لير را برای مؤسسه های صرافی …

أكمل القراءة »

بانک مرکزی: دلار به قیمت 221.68 لیر سوریه برای بانک ها و به قیمت 221.91 برای مؤسسه های صرافی

دمشق-سانا بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه 221.68 لير سوریه را برای بانک ها به عنوان قيمت متوسط و 221.91 لير را برای مؤسسه های صرافی …

أكمل القراءة »

بانک مرکزی: دلار به قیمت 219.89 لیر سوریه برای بانک ها

دمشق-سانا بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه 219.89 لير سوریه را برای بانک ها به عنوان قيمت متوسط و 219.91 لير را برای مؤسسه های صرافی …

أكمل القراءة »

دلار به قیمت 219.87 لیر سوریه برای بانک ها و به قیمت 219.91 برای مؤسسه های صرافی

دمشق-سانا بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه 219.87 لير را برای بانک ها به عنوان قيمت متوسط و 219.91 لير را برای مؤسسه های صرافی به …

أكمل القراءة »

بانک مرکزی: دلار به قیمت 220.69 لیر سوریه برای بانک ها و 220.91 براس مؤسسه های صرافی

دمشق-سانا بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه 220.69 لير را برای بانک ها به عنوان قيمت متوسط و 220.91 لير را برای مؤسسه های صرافی به …

أكمل القراءة »