الرئيسية / أرشيف الوسم : آمار کرونا در ایران

أرشيف الوسم : آمار کرونا در ایران

آخرین آمار کرونا در ایران || 155 فوتی و شناسایی 22478 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته /155/ نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و /22478/ مورد جدید ابتلا ثبت شده است. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت …

أكمل القراءة »

آخرین آمار کرونا در ایران || 96 فوتی و شناسایی 10330 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 96 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 10330 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت …

أكمل القراءة »

آخرین آمار کرونا در ایران || 65 فوتی و شناسایی 7802 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 65 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 7802 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت …

أكمل القراءة »

آخرین آمار کرونا در ایران || 97 فوتی و شناسایی 8380 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 97 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 8380 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت …

أكمل القراءة »

آخرین آمار کرونا در ایران || 61 فوتی و شناسایی 8603 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته /61/ نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و /8603/ مورد جدید ابتلا ثبت شده است. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت …

أكمل القراءة »

آخرین آمار کرونا در ایران || 81 فوتی و شناسایی 8554 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 81 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 8554 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت …

أكمل القراءة »

آخرین آمار کرونا در ایران || 81 فوتی و شناسایی 8367 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 81 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 8367 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت …

أكمل القراءة »

آخرین آمار کرونا در ایران || 86 فوتی و شناسایی 8495 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 86 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 8495 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت …

أكمل القراءة »

آخرین آمار کرونا در ایران || 93 فوتی و شناسایی 8010 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 93 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 8010 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت …

أكمل القراءة »

آخرین آمار کرونا در ایران || 91 فوتی و شناسایی 8330 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 91 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 8330 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت …

أكمل القراءة »