دکتر ادیب میاله وزیر اقتصاد کشورمان : تقویت همکاری ها اقتصادی و افزایش حجم مبادلات تجاری سوریه و روسیه و سوریه و چین

دمشق- سانا

دیروز دکتر « أديب مياله» وزیر اقتصاد و تجارت خارجی کشور مان در دو دیدار جداگانه  با اعضای شورای کسب و کار سوریه و روسیه و اعضای شورای کسب و کار سوریه و چین روند های فعال سازی شوراهای کسب و کار مشترک و افزایش حجم مبادلات تجاری سوریه و روسیه و سوریه و چین را مورد بحث و بررسی قرار داد.

در این دیدار ها همچنین روند های کار و ایجاد کانال های بانکی مستقیم با چین به منظور تسهیل تبادل های تجاری و دعوت شرکت های چینی و روسی برای مشارکت در روند بازسازی و ترويج مصولات سوری از طریق سایت های اینترنتی را مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

غیاث/م.خ