گاتیلوف به سانا: هر موقع تروریست ها در سوریه شکست بخورند.. غرب از پرونده انسانی سوء استفاده می کند

مسکو- سانا

معاون وزیر خارجه روسیه گاتیلوف تاکید کرد که کشورهای غربی هر موقع ارتش سوریه با کمک نیروی هوایی روسیه علیه تروریست ها پیروز شود، از پرونده انسانی برای کمک تروریست ها سوء استفاده می کنند.

گاتیلوف گفت که ما این حقیقت را درک می کنیم که هر موقع تروریست ها به دست ارتش جمهوری عربی سوریه شکست بخورند به طور مستقیم غرب از پرونده انسانی وبهانه رساندن کمک های انسانی به مناطق محاصره سوء استفاده می کند.

حسین حبیب

شاهد أيضاً

تاکید صباغ در دیدار با سفیر الجزایر در دمشق بر تقویت روابط و افزایش سفرهای پارلمانی بین دو کشور

دمشق – سانا حموده صباغ رئیس مجلس خلق کشورمان امروز در دیدار با لحسن تهامي …