با مشارکت فعالیت های رسمی واجتماعی ومذهبی…توافق آشتی ملی در مرکز هماهنگی روسی در پایگاه حمیمیم شامل 23 روستای در ریف لاذقیه شمالی صورت می گیرد

 

لاذقیه-سانا

امروز توافق آشتی ملی در مرکز هماهنگی روسیه در فرودگاه حمیمیم در لاذقیه شامل 23 روستا در ریف لاذقیه شمالی با مشارکت نمایندگان از استان لاذقیه وکداخدیان وشخصیات برجسته روستاها وحضور تعدادی از روحانیون مسلمان ومسیحی صورت گرفت.

رئیس مرکز هماهنگی سپبهد سیرگئی شوراکوو اشاره کرد که این توافق دستیابی به صلح وبازگرداندن ثبات به این روستاها را در نظر دارد.

4-94-300x168

وی بیان داشت که امروز این آشتی آغاز یک مرحله جدید که طی آن حل تمام مشکلات با شیوهء مسالمت آمیز صورت مي گیرد, خواهد بود.

شوراکوو افزود که ملت سوریه بسیار باشکوه است وشایستگی اینکه با صلح وآرامش زندگی کند. وی گفت سرزمین سوریه بسیار رنجیده ووقت جبران آن با خنده های بچه ها رسیده است. آنچیزی که ما امروز انجام می دهیم به مثابه کاشتن دانه ها که عزم سوری ها وکمک دوستان به بار خواهد نشست.

ت.میهوب

شاهد أيضاً

سوریه برگزاری به اصطلاح “کنفرانس بروکسل برای حمایت از زلزله زدگان” بدون هماهنگی با خود یا دعوت از آن برای مشارکت در کار آن محکوم می کند

دمشق-سانا سوریه برگزاری به اصطلاح “کنفرانس بروکسل برای حمایت از زلزله زدگان” بدون هماهنگی با …