دستگیری 7 فلسطینی از کرانه باختری توسط نیروهایی اشغالگر اسرائیل

قدس اشغالی – سانا 

نیروهای اشغالگر اسرائیل 7 فلسطینی را در  کرانه باختری دستگیر کردند.

به گزارش خبرگراری “معا” فلسطین، نیروهای اشغالگر اسرائیل با یورش بردن منطقه بئر المحجر در شهر الخلیل و شهرک های بني نعيم ،إذنا ،ترقوميا ،سعير والشيوخ واقع درالخليل / 6/  نفر فلسطینی را بازداشت کردند .

نیروهای اشغالگر اسرائیل عکاس و خبرنگار از کفر قدوم در مقر بازرسی در نزدیکی شهر غربی مرکز نابلسرا دستگیر کردند.

 

نیرمین .ثناء 

شاهد أيضاً

شهادت یک فلسطینی به ضرب گلوله اشغالگران در جنوب بیت لحم

قدس اشغالی-سانا یک جوان فلسطینی به ضرب گلوله نیروهای اشغالگر صهیونیست جنوب بیت لحم در …