دستگیری 14 فلسطینی از کرانه باختری توسط نیروهایی اشغالگر اسرائیل

کرانه باختری -سانا 

 

بامداد امروز وشب گذشته ، نیروهای اشغالگر اسرائیل 14 فلسطینی را در تعدادی از مناطق کرانه باختری دستگیر کردند.

در گزارش خبرگراری های  فلسطینی  هم آمده است که : نیروهای اشغالگر اسرائیل با یورش بردن شهرک بیت فجار واقع در جنوب بیت لحم و شهرهای طولکرم ، قلیقله ،نابلس ،الخلیل ویطا / 14/  نفر فلسطینی را بازداشت کردند .

 

نیرمین /ثناء 

 

شاهد أيضاً

جراحت ده ها نفر فلسطینی در سرکوب تظاهرات کرانه باختری توسط نیروهای اشغالگر

قدس اشغالی – سانا بر اثر اقدامات سرکوبگرانه نظامیان اشغالگر اسرائیل امروز به تظاهرات  که …