وزارت گردشگری برای نامزدی ثبت جهانی منطقه باستانی “تلول الصفا” واقع در استان السویدا به عنوان منطقه میراث جهانی آماده می شود

 

دمشق-سانا

در حال حاضر وزارت گردشگری مطالعات وپژوهش های ویژه دربارهء منطقه باستانی “تلول الصفا” واقع در شهر السویدا انجام می دهد جهت زمنیه سازی نامزدی ثبت جهانی این منطقه باستانی را به عنوان میراث تاریخی طبیعی در لیست میراث جهانی می باشد.

50-300x168

رئیس اداره طراحی گردشگری در وزارت خانه خانم مهندس “سوزان بشیر” به خبرنگار سانا تصریح کرد:یک کمیته تشکیل شد که وظیفه اش انجام مطالعات وتحقیات لازم به هدف نامزدی ثبت منطقه تلول الصفا در سویدا به عنوان منطقه میراث تاریخی طبیعی در لیست میراث جهانی را است.

وی افزود: کمیته شامل نمایندگان از وزارت خانه گردشگری واداره های متخصص دیگر که برای تحکیم پایه ها حمایت از لحاظ مساحت وارتباط محلی واداره وتوسعه اقتصادی کار می کنند.

ت-م

 

 

شاهد أيضاً

انتقال مواد شیمیایی توسط تروریست‌های النصره به ریف جنوبی ادلب

ادلب -سانا  عناصر مسلح گروه تروریستی جبهة النصره و گروهک  تروریستی موسوم به “کلاه سفیدها …