بانک مرکزی سوریه: دلار به قیمت / 545 / لیر

دمشق-سانا

بانک مرکزی سوریه اعلام کرد که نرخ دلار در مقابل لیر سوریه 545 لیر می باشد.

همچنین بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه / 21ر566 / لير سوریه را برای بانک ها به عنوان قيمت متوسط و / 91ر562 /  لير را برای مؤسسه های صرافی به عنوان قيمت متوسط تعيين کرد.

بانک مرکزی سوریه ليست نرخ مبادلات ارز خارجی امروز اعلام کرد، ونرخ دلار در مقابل لير سوريه / 550 /  لیر را برای تحويل حواله های شخصی، تعيين کرد.

قيمت يورو در مقابل لير سوريه/ 629.37 /  لير سوریه به عنوان قيمت متوسط برای بانک ها و / 70ر625 /  لیر سوریه برای مؤسسه های صرافی و / 72ر610 / لير سوریه برای تحويل حواله های شخصی تعيين شد.

م.خ/غیاث

شاهد أيضاً

بانک مرکزی سوریه: دلار به قیمت 346.69 لیر برای بانک ها و 364.72 لیر برای مؤسسه های صرافی

دمشق-سانا بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير 346.69 لير سوریه را برای …